La Junta directiva

[table id=5 /]

Els delegats de curs son:

[table id=6 /]